Simmer 2000

In het kader van het Frysk festival 'Simmer 2000' is een uniek project tot stand gekomen. Samen met musicus Klaas Hoek is geƫxperimenteerd met de mogelijkheden van het harmonium. '

Tongen y e wyn' bestond uit en installaties en voorstellingen. Naast 'de Ludskarre', die een rustplek heeft gekregen in de tuin de Goudbergin Tzum is er van dit project ook een CD uitgebracht.