Nacht-Dei

'Letterkunst' tentoonstelling in Tresoar te Leeuwarden vormde de aanleiding voor het maken van het object 'Nacht-Dei' (Nacht-Dag). In de gebakdoos Nacht ligt een metalen tablet me daarop de tekst '... de aarde nu was woest en ledig...' en in de gebakdoos Dei lag een oranjekoek met daarop de tekst '...daar zij licht en daar werd licht.'