Geandeweigean

In 2006 kwam er een einde aan het gebruik van het Romaanse terpkerkje in Ginnum. Sinds 1993 heeft de ruimte dienst gedaan als projectruimte. In 1995 startte het project 'Foartiidsljocht' met de reconstructie van een middeleeuws kerkinterieur. Geleidelijk ontwikkelde dit zich tot een ode aan de vergankelijkheid. Het laatste jaar is gebruikt om alles nog eens tentoon te stellen en in kisten op te bergen. Met een praam is alles vanaf de wal bij mijn geboortehuis in Birdaad vervoerd naar het toenmalige atelier in Osingahuizen (Heeg). Dit laatste project heette 'Geandeweigean' (Gaandeweg weggaan). De afscheidsbijeenkomst van dit project vond plaats in de weelderige tuin 'de Goudberg' van Teunissen Tuinen in Tzum. Meer over deze tuin vindt u hiernaast onder het kopje Goudberg.