Ginnum 1993-2006

In 2006 kwam er een einde aan het gebruik van het Romaanse terpkerkje in Ginnum. Sinds 1993 heeft de ruimte dienst gedaan als projectruimte. In 1995 startte het project 'Foartiidsljocht' met de reconstructie van een middeleeuws kerkinterieur. Geleidelijk ontwikkelde dit zich tot een ode aan de vergankelijkheid. Het afscheidsproject in 2006 heette Geandeweigean. Meer over dat project vindt u onder het gelijknamige kopje hiernaast.