Tentoonstellingen

2012  Galerie Hiemstra, Aldeberkoop

2012   Voormalige drukkerij Flach, Sneek

2010  Gemeentehuis   Wymbritseradiel,  IJlst

2008  Zwart festival,  Zwolle

2008  Galerie Hiemstra,  Aldeberkoop

2006  Middeleeuwse kerk,  Genum

2005  Martena tuin,  Franeker

2004  Oerol festival,  Terschelling

2003  Oerol festival,  Terschelling

2000  Simmer 2000 festival,  Westhem

1997  Galerie de Ooggetuige,  Beetsterzwaag

1997  Museum 't Coopmanshus,  Franeker

1997  Beelden in openbare ruimte,  Dokkum

1996  CHN Hogeschool,  Leeuwarden

1996  Van Hall Instituut,  Leeuwarden

1996  Galerie Romein,  Leeuwarden

1995  Museum het Catharijneconvent,  Utrecht

1994  Expositie “Dutch Spring”,  Vilnius

1993  Museum 't Coopmanshus,  Franeker

1993  Kijkzaal Codex Varia,  Wolvega

1992  Expositie “Met de dood in de ogen”,  Franeker

1992  Ateliers,  Driebergen

1992  Museum 't Coopmanshus,  Franeker

1992  Grote Kerk,  Leeuwarden

1992  Galerie Farve,  Heeg

1992  Martini Kerk,  Franeker

1992  Theater Romein,  Leeuwarden

1991  Expositie “Met de dood in de ogen”,  Amsterdam/ Berlijn / Hannover

1991  Fries Natuur Museum,  Leeuwarden

1991  Galerie van Lelyveld,  Enkhuizen

1991  Verzorgingshuis Greunshiem,  Leeuwarden

1991  Psychiatrische instelling Hooghullen,  Eelde

1991  Galerie de Keizerskroon,  Sneek

1991  Gemeentehuis Opsterland,  Beetsterzwaag

1991  Kunstruimte,  Heerenveen

1991  St. Nikolai Kirche,  Potsdam

1991  Oerol Festival,  Terschelling

1990  FBTO Verzekeringen,  Leeuwarden

1990  Museum 't Coopmanshus,  Franeker

1990  Triodos bank,  Zeist

1990  Expositie “Met de dood in de ogen”,  Leeuwarden

1989  Theologische Faculteit (Univ. Groningen),  Groningen

1989  Gemeentehuis Tytsjerksteradiel,  Burgum

1989  Galerie van Lelyveld,  Enkhuizen

1989  Galerie de Drempel,  Sneek

1989  Oerol Festival,   Terschelling

1989  Galerie de Keizerskroon,  Sneek

1988  Galerie B.A.S.,  Sneek

1988  Gemeentehuis Tytsjerksteradiel,  Burgum

1988  Galerie School 7,  Den Helder

1987  Gemeentehuis Wymbritseradiel,  IJlst

1987  Galerie de Keizerskroon,  Sneek

1985  HBO De Bouhof,  Leeuwarden

1983  Restaurant de Knoop,  Leeuwarden

1982  Cafe Klatergoud,  Groningen

1982  Galerie de Ruimte,  Groningen

1981  Talma State, Heeg

1980  Sint Antonius Ziekenhuis,  Sneek

1979  Vos Interieur,  Sneek

1977  Rion,  Haren

1977  Talma State,   Heeg