Schilderijen

De schilderwerken die getoond worden zijn meestal ontstaan naar aanleiding van een bepaald thema. De series die hierdoor ontstaan zijn vormen soms een afgerond geheel, zoals bij 'minsk'. Maar ook komt het voor dat series geen duidelijke begrenzing hebben. In materiaal en thema zijn er eveneens geen begrenzingen.